Toiminta-ajatus ja kasvatusperiaatteet

Karekuntoutuksen toiminta-ajatus pohjautuu selkeisiin tukeviin rajoihin ja normaaliin arkeen. Nuoret ja heidän perheensä kohdataan aidosti ja avoimesti. Pyrimme saamaan kriisiytyneen elämäntilanteen hallintaan yhdessä nuoren ja hänen perheensä kanssa mahdollisimman pian. Aloitamme mahdollisimman keskeltä kriisiä, tuemme koulunkäynnin etenemistä vaikeuksista huolimatta sekä kannustamme ja tuemme perheen mukaantuloa yhteistyöhön. Jokaisen nuoren kohdalla tehdään yksilöllisesti hänen tarpeittensa mukainen kuntoutussuunnitelma, johon suunnitellaan nuoren yksilöllisen tilanteen pohjalta arki, hoito ja kasvatus sekä koulu ja mahdolliset erityistarpeet.  

Karekuntoutuksen kasvatusperiaatteita ovat:

Uskomme nuoren mahdollisuuksiin kehittyä, kasvaa ja kuntoutua

Ongelmatilanteissa nuoren kanssa käytetään ratkaisukeskeistä ajattelutapaa, tuetaan nuorta siinä missä hän on hyvä. Huomio suunnataan aikaisempiin onnistumisiin ja hyviin kokemuksiin. Muutetaan vaikeudet pienin askelin otettaviksi tavoitteiksi.

Nuori on yksilö ja häntä kohdelleen yksilöllisten taipumusten mukaisesti

Meillä nuori saa tuntea itsensä välitetyksi ja tulla ymmärretyksi. Nuorelle annetaan mahdollisuus kertoa mieltä painavista asioista sekä nähdä, että aikuiset kuuntelevat ja välittävät. Nuoria kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeet ja kyvyt.

Kasvatustyömme on eettisesti kestävää: emme nöyryytä ja alista nuorta

Kunnioitamme nuoren henkistä ja fyysistä koskemattomuutta. Nuorelle annetaan tilaa ja aikaa yksityisyyteen. Rauhallinen ratkaisu pyritään löytämään aidolla kohtaamisella. Nuorelle pyritään antamaan vaikeastakin tilanteesta ”kunniakas” ulospääsy.

Arvot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

-          Ihmiselämän ja yksilön arvostaminen
-          Laatu
-          Avoimuus
-          Kehitysoptimismi
-          Tuloksellisuus
-          Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus

Nuoria kasvatetaan ottaen huomioon yksilöllisesti jokaisen tarve ja tausta. Toimintaamme ohjaa lainsäädäntö, viranomaisohjeet sekä yhteiset sopimukset. Panostamme laatutyöskentelyyn ja tuloksellisuuteen. Onnistuessamme yhteistyössä nuori pääsee etenemään pikemmin ja tuloksellisemmin normaalilla kasvu-urallaan.