Palvelut

Sijaishuollon palvelut

Puistotien lastenkoti ja Karekoti ovat erikoistuneet hoitamaan erityistä tukea tarvitsevia nuoria (käytöshäiriöt, päihdeongelmat, oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen- ja mielenterveyden ongemat sekä rajattomuus koulussa ja/tai kotona.)

Nuorelle laaditaan yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma hänen omiin tarpeisiin perustuen. Työmenetelmiä ovat johdonmukainen kasvatus ja rajojen asettelu, omaohjaajatyöskentely, yksilö- ja päihdekeskustelut, henkilökohtaiset kuntoutustoimet sekä tarvittava psykiatrinen hoito ja kuntoutus. Suunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan aktiivisessa yhteistyössä perheen ja nuoren oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Lääkärit tapaavat nuoria säännöllisesti (lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.) Psykologi/psykoterapeutti työskentelee talossa, sekä lisäksi käytetään psykologin terapia- ja tutkimuspalveluita ostopalveluna tai julkisen terveydenhuollon kautta.

Perhetyö

Pyrkimyksenä pitää aina perhe yhdessä lastensuojelukriisin keskellä

Perhe nähdään tärkeänä voimavarana lapsen kuntoutumiselle ja tavoitteena on työskennellä aktiivisesti jokaisen perheen kanssa. Yksikössä on nimetty perhetyöntekijä, joka vastaa ja koordinoi perheen kanssa tehtävää työtä.  Perhetyöntekijän lisäksi perheen kanssa työskentelevät myös muut kasvattajat, erityisesti nuoren omaohjaaja. Yksiköille on laadittu malli sijoitukseen liittyvästä perhetyöstä. Perhetyöskentelyn menetelmät ovat koottu työntekijöiden saataville työkalupakkiin. Perhetyöntekijöiden käytettävissä on psykologin/psykoterapeutin ohjaus ja konsultaatio.

Työskentelyn tavoitteena on vanhemmuuden vahvistaminen ja myönteisen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Työskentelyn lähtökohtana ovat perheessä olevat voimavarat. Päätavoite on perheen jälleenyhdistäminen ja laitosjakson pitäminen mahdollisimman lyhyenä. Työskentelyyn kuuluu tapaamisia sekä perheen kotona, että yksikössä ja nuoren kotijaksot sidotaan tiiviisti perhetyöhön. Yhteyttä perheisiin pidetään aktiivisesti. Perhetyössä on käytettävissä psykologin/psykoterapeutin ohjaus ja konsultaatio.

Itsenäistyminen ja jälkihuolto

Tuemme myös itsenäistymisvaiheessa olevia nuoria. Karekuntoutuksella on tukisoluja, joissa omaa elämää aloittelevat nuoret voivat harjoitella yksin elämisessä vaadittavia taitoja. Osaston säännöt luovat vielä turvalliset puitteet harjoittelulle ja samalla tukevat nuorta niin, ettei nuori kuormitu liikaa vastuun pikkuhiljaa kasvaessa.

Kun nuoren sijoituksen päättymisajankohta alkaa olla tiedossa, aloitetaan jälkihuollon ja sijoituksen jälkeisen ajan suunnitteleminen yhdessä nuoren, vanhempien ja sosiaalihuollon kanssa. Nuorelle pyritään hankkimaan mieleinen jatkokoulutuspaikka, asuminen järjestetään nuorta parhaiten hyödyttävällä tavalla ja nuorelle järjestetään tarvittavat tukipalvelut.

Nuoren jälkihuolto on aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ja nuori sitoutuu jälkihuollon aikana yhteisesti sovittuihin sääntöihin omasta tahdostaan.

Harrastukset ja vapaa-aika

Nuorten käytettävissä on Pielaveden kirkonkylän harrastemahdollisuudet: keila- ja liikuntahalli, urheilukentät sekä lähikuntien (Iisalmi, Siilinjärvi, Kiuruvesi) palvelut. Kullekin nuorelle pyritään löytämään mieluinen hänen kehitystään tukeva harrastus. Nuorten viikoittaiset harrastukset ja vapaa-ajan tekemiset suunnitellaan nuorten kanssa yhdessä viikkopalaverissa.