Laadunhallinta

Karekuntoutuksella on ollut laaduntunnustus kevääseen 2014 saakka perustuen SHQS- kriteereihin. Mediverkko lasten ja nuorten palveluihin yhdistymisen myötä laatujärjestelmä uudistetaan ISO 9001:2008 kriteereiden mukaiseksi. Sertifiointiauditointi loppuvuodesta 2014. Toimintakäsikirja on sähköisessä muodossa kaikkien yksiköiden käytössä olevassa toiminnanohjausjärjestelmä Erpissä.

Laatujärjestelmään kuuluu asiakaspalautteen kerääminen perheeltä, nuorelta ja sosiaalityöltä. Nuorten kuntoutumista seurataan kolmen kuukauden välein toimintakykymittareille, ja niiden tulokset postitetaan nuoren omalle sosiaalityöntekijälle.