Karekuntoutus työpaikkana

Karekuntoutus tarjoaa työntekijöille hyvän työilmapiirin joustavine työaikajärjestelyineen, laadukkaalla lakisääteistä laajemmalla työterveyshuollolla sekä liikuntaseteleillä ja useilla virkistystilaisuuksilla vuosittain. Karekuntoutuksessa nuorten kasvatuksesta huolehtii vahva ja moniammatillinen henkilökunta. Tiimiin kuuluu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kokeneita ammattilaisia. Tiimit eri yksiköissä koostuvat aina suhteessa nuorten hoidettavuuteen riittävällä henkilöstöllä niin määrällisesti kuin laadullisesti.

Henkilökunnan erityisosaamiseen kuuluvat mm. sijaishuollon vastaanotto- ja arviointityöskentely, päihde- ja mielenterveystyö, neuropsykiatrinen-valmennus (mm. ADHD, Asperger) sekä väkivaltatilanteiden ja aggression ennaltaehkäisy ja hallinta. Hoito- ja kasvatustyön laadun turvaamiseksi ja kuntouttavan työotteen vahvistamiseksi henkilöstömme kouluttamiseen panostetaan. Säännöllinen yksikkökohtainen työnohjaus ja tiimien sisäiset kehittämiskeskustelut palvelevat laadun ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä. Uudet työntekijät ja harjoittelijat perehdytetään huolellisesti.

Harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille

Karekuntoutus on vuosia toiminut kiinteässä yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan oppilaitosten kanssa. Opiskeluun kuuluva työharjoittelu antaa realistisen kuvan lastensuojelulaitoksessa työskentelystä ja on ollut monelle työntekijälle polku vakituiseen työhön lastensuojelussa tutkinnon suorittamisen jälkeen.